Kalender

1 oktober
Vergadering
8 oktober
Vergadering
15 oktober
Vergadering
22 oktober
Vergadering
28 oktober
Halloween
29 oktober
Geen vergadering

Recent

Brief
Pannenkoekenbak

Download

Zomerkamp
Bomal 2023

Fotoalbum

Volg ons

Privacyverklaring

Durendael vzw vindt het belangrijk om jouw privacy te waarborgen en jouw persoonsgegevens te beschermen. In deze privacyverklaring leggen wij jou uit welke gegevens we verwerken, waarom we dit doen, welke rechten jij hebt en op welke manier je ons kan contacteren met vragen. Durendael vzw verwerkt persoonsgegevens steeds in overeenstemming met de geldende Belgische en Europese privacywetgeving.

Verwerkingsverantwoordelijke

Durendael vzw
Louis Vangrootenbruelstraat 50
9600 RONSE
info@scoutingdurendael.be

Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?

Van onze leden verwerken wij volgende gegevens: persoonlijke identificatiegegevens (naam en voornaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres), persoonlijke kenmerken (geboortedatum en geboorteplaats) en gegevens betreffende de lichamelijke gezondheid (ziekten en aandoeningen, vaccinaties en medicatie).

Van onze oud-leden verwerken wij volgende gegevens: persoonlijke identificatiegegevens (naam en voornaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) en persoonlijke kenmerken (geboortedatum en geboorteplaats).

Van de ouders/voogd van ingeschreven leden verwerken wij volgende gegevens: persoonlijke identificatiegegevens (naam en voornaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres).

Van onze sympathisanten en personen die contact opnemen via onze website verwerken wij volgende gegevens: persoonlijke identificatiegegevens (naam en voornaam, adres en e-mailadres).

Waarom verwerken wij jouw gegevens?

  • Om je te informeren over de verschillende scoutsactiviteiten (zondagsvergadering, kampen, uitstappen, …);
  • Om je ouders/voogd te kunnen contacteren wanneer zich een noodgeval voordoet;
  • Om jou de nodige medische zorgen te kunnen verlenen;
  • Om ervoor te zorgen dat je degelijk verzekerd bent tijdens onze activiteiten;
  • Om je te informeren over de verschillende acties en evenementen die we organiseren (pannenkoekenbak, kaasavond, …);
  • Om je een nieuwsbrief te versturen;
  • Om de nodige subsidies te kunnen verkrijgen;
  • Om onze overeenkomsten uit te voeren en aangegane verbintenissen te kunnen naleven.

Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

Jouw gegevens zijn enkel toegankelijk voor leiding en bestuur, en worden in beveiligde bestanden bewaard. De leiders en bestuurders zijn op de hoogte van de geldende privacywetgeving en springen bewust om met de door jullie verstrekte gegevens.

Tijdens de kampen hebben leiding, bestuur en EHBO personen toegang tot je medische gegevens, zodat zij passende medische zorgen kunnen verstrekken. Deze medische gegevens worden enkel op de papieren medische fiches bewaard, die na één jaar worden vernietigd.

Wanneer wij jouw gegevens doorgeven aan derden (zie hieronder), gebeurt dit op een beveiligde manier en voorzien onze overeenkomsten met deze derden hieromtrent de nodige waarborgen.

Aan wie geven wij jouw persoonsgegevens door?

Durendael vzw verkoopt of verhuurt jouw gegevens niet aan derden. Wij delen enkel persoonsgegevens met derden wanneer dit nodig is om onze scoutsactiviteiten te organiseren en geven hierbij enkel de strikt noodzakelijke gegevens door. Zo maken wij een ledenlijst over aan stad Ronse om subsidies te kunnen ontvangen. Wij geven ook een ledenlijst door aan onze verzekeraar en verzekeringstussenpersoon, zodat je steeds correct verzekerd bent. Ten slotte zijn wij ook wettelijk verplicht een ledenlijst over te maken aan de verhuurders van de kampplaatsen.

Wat zijn jouw privacyrechten en hoe kan je ze uitoefenen?

Je beschikt over verschillende privacyrechten. Je hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens, dit betekent dat je het recht hebt om te weten over welke gegevens van jou wij beschikken. Je hebt ook het recht om jouw gegevens te laten verbeteren of aan te vullen, indien wij over verkeerde of onvolledige gegevens beschikken. Je mag ten slotte ook vragen om je gegevens te laten verwijderen, wanneer wij deze niet meer nodig hebben om de lidmaatschapsovereenkomst uit te voeren, bijvoorbeeld na afloop van het scoutsjaar.

Als je deze rechten wil uitoefenen, kan je steeds contact opnemen met Durendael vzw. Onze contactgegevens vind je hierboven terug (zie ‘Verwerkingsverantwoordelijke’).

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Hoe lang wij jouw gegevens bijhouden, hangt af van de persoonsgegevens. De gegevens die je door het invullen van het inschrijvingsformulier meedeelt, houden wij gedurende twee jaar bij. De gegevens betreffende jouw lichamelijke gezondheid, die we opvragen in de medische fiches, worden maximum één jaar bijgehouden. De papieren medische fiches worden dan vernietigd.

Beeldmateriaal

Tijdens onze scoutsactiviteiten en op kamp worden foto’s en video’s gemaakt. Deze foto’s en video’s kunnen op onze website en onze sociale media verschijnen. Indien je hierover vragen hebt of je wil dat bepaalde beelden van jou verwijderd worden, kan je hierover de leiders of bestuurders aanspreken of ons contacteren via de bovenvermelde contactgegevens (zie ‘Verwerkingsverantwoordelijke’).